2023 QZZY 展覽資訊

  • TIMTOS台北國際工具機展 3/6(一)-3/11(六)  Booth No : C1129
  • 台中自動化工業展 7/13(四)-3/17(一)  Booth No : 4063
  • 台北國際模具暨智慧成型設備展 8/23(三)-8/26(六)  Booth No : S604
  • 台北國際五金工業博覽會 10/4 (三)-10/6(五) 
  • 台灣電路板產業國際展覽會 10/25(三)-10/27(五) Booth. No16